menusearch
drosati.ir

دکتر سعید اوسطی | متخصص تغذیه درمانی چاقی دیابت

قبلی
تنها مرکز تغذیه ای پزشکی در ایران دارایInBOdy970 پیشرفته ترین دستگاه آنالیز جهان لاغری سریع امکان پذیر است حتی سلولیت ها با کول تکاگزیمیا جدید ترین دستگاه لاغری موضعی غیر تهاجمیبهره‌برداری از پیچیده ترین و پیشرفته ترین دستگاه آنالیز بدن برای اولین بار در ایرانبهره‌برداری از پیچیده ترین و پیشرفته ترین دستگاه آنالیز بدن برای اولین بار در ایرانبهره‌برداری از پیچیده ترین و پیشرفته ترین دستگاه آنالیز بدن برای اولین بار در ایران INBODY 970تنها مرکز تغذیه ای پزشکی در ایران دارایInBOdy970 پیشرفته ترین دستگاه آنالیز جهان
پروانه و مجوز
بعدی
  پروانه دفتر کار
ابداع و بکار گیری پرسشنامه مکانیزه بسامد مصرف خوراک برای اولین بار در کشور (ثبت اختراع شده است)
certificate 2
 گواهینامه آنتروپومتری ایساک
 certificate 4
 certificate 6
 certificate 5
ثبت اختراع  ابداع پرسشنامه مکانیزه
 دانشنامه دکترای تخصصی
قبلیبیشتر